Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij
regulamin sklepu

REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Sklep Internetowy www.frezy.net jest własnością firmy PROFI-TOOLS ROBERT MIODUCHOWSKI z siedzibą w Warszawie, przy ul. Makolągwy 20, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  U.M St. Warszawy  dla Dzielnicy Ursynów pod numerem 46121,  posiadająca NIP 5271713559, REGON 017381173

2.    Firma  PROFI-TOOLS ROBERT MIODUCHOWSKI, zwana w dalszej części regulaminu  PROFI-TOOLS jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze jako sprzedawca zamówionych produktów.

3.    Do zakupów w Sklepie Internetowym www.frezy.net upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawych w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu – paragon lub na życzenie fakturę VAT. W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT  zobowiązany jest do wpisania w okno danych do faktury swojego numeru NIP.

5.    Produkty to wszelkie towary, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym www.frezy.net w ramach organizowanej prezentacji produktów Sklepu Internetowego www.frezy.net.

6.    Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym www.frezy.net jest wypełnienie formularza zamówień wraz z zaakceptowaniem zawartych w tym  formularzu warunków.

7.    Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.frezy.net Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych PROFI-TOOLS.  Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez PROFI-TOOLS w celach promocyjno-marketingowch. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient Sklepu Internetowego www.frezy.net ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania oraz inne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

8.    Zawartość sklepu internetowego stanowi zaproszenie do składania ofert. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania oferty klienta przez PROFI-TOOLS poprzez wysłanie stosownego potwierdzenia.

II. OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. FORMY POTWIERDZEŃ.


1.    Zawartość Sklepu Internetowego www.frezy.net stanowi zaproszenie do składania ofert, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.  Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa firmie PROFI-TOOLS ofertę kupna określonych produktu.

2.    PROFI-TOOLS nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych produktów. Termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest dostępnością produktów, jednakże nie powinien on przekroczyć  terminów podanych przy każdym wariancie prezentowanych produktów.


3.    Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu Internetowego www.frezy.net są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

6.    Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. W razie potrzeby pracownik PROFI-TOOLS  skontaktuje się z klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu i ustali szczegóły oraz sposób realizacji zamówienia.

7.    Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez PROFI-TOOLS.

8.    System Sklepu Internetowego www.frezy.net jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przesyła je w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Zamawiającego.  W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt firmie PROFI-TOOLS pod adres e-mail:biuro@profitools.com.pl lub telefonicznie pod numer telefonu (22)816-62-01.

9.    Pracownik PROFI-TOOLS może dokonać weryfikacji zamówienia telefonicznie poprzez sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu lub poprzez wiadomość  e-mail. Pracownik PROFI-TOOLS skontaktuje się z Zamawiającym  w przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia telefonicznie lub poprzez wiadomość  e-mail celem ustalenia dalszego postępowania z w/w zamówieniem.

10.    W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, zamówienie zostaje anulowane.

11.    Wysyłając ze Sklepu Internetowego www.frezy.net  zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego www.frezy.net i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z regulaminem  PROFI-TOOLS jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

12.    PROFI-TOOLS zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już zatwierdzone do realizacji.

13.    PROFI-TOOLS zastrzega sobie prawo do realizacji złożonych zamówień w osobnych partiach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym.

14.    PROFI-TOOLS  zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do wprowadzania nowych towarów, co pozostaje bez wpływu na realizację uprzednio dokonanych zamówień.

15.    Nie będą akceptowane zamówienia złożone przez klientów, którzy posiadają nieuregulowane jakiekolwiek zobowiązania wobec firmy PROFI-TOOLS.

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI.


1.    Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.  Może być także odebrany przez klienta osobiście w siedzibie firmy PROFI-TOOLS. Sposób i koszt dostawy jest określany przez Zamawiającego w trakcie składanie zamówienia.

2.    Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 500,00 złotych wysyłane są na koszt PROFI-TOOLS, Zamawiający płaci tylko za zamówiony towar.

3.    Szczegółowe informacje na temat przesyłki klient może uzyskać pod adresem e-mail: info@frezy.net lub telefonicznie pod nr telefonu (22)816-62-01 lub (22)894-58-28.

4.    Czas dostawy zamówionych towarów podany zostanie telefonicznie lub na adres e-mail zamawiającego  po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu zamówienia.

5.    Klient może wybrać jedną z form płatności:

a.    Przedpłata - przelew bankowy na konto sklepu
b.    Gotówka - opłata pobraniowa  przy odbiorze paczki od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej
c.    Gotówka - płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru z siedziby firmy PROFI-TOOLS.

6.    Przedpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy zgodnie z poniższym wzorem

Nazwa odbiorcy :
PROFI-TOOLS ROBERT MIODUCHOWSKI
Ul.Makolągwy 20
02-811 Warszawa
BRE BANK S.A. – MULTIBANK
nr rachunku PLN : 35 1140 2017 0000 4102 0424 1006

7.    W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności towar zostaje wysłany klientowi dopiero z chwilą wpłynięcia  pieniędzy za zakupiony towar wraz z kosztami przesyłki na konto PROFI-TOOLS.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.


1.    W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.  Zwracany towar musi zostać przesłany do sprzedawcy i nie może nosić śladów używania lub montowania. Musi być kompletny czyli zawierać także wszelkie załączone dokumenty i instrukcje. W przypadku zwrotu towaru będącego elementem promocji łączonej - zwrotowi podlega całość asortymentu z danego pakietu promocyjnego lub zostanie wystawiony dokument sprzedaży na pozostałą część zakupionego (niezwracanego) towaru uwzględniający warunki sprzedaży tego towaru na zasadach poza promocją.

2.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni.

3.    PROFI-TOOLS nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V. REKLAMACJA.GWARANCJA.


1.    PROFI-TOOLS  odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Kupujący traci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
2.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
3.    Klient powinien odesłać towar wraz z opisem reklamacji na adres :
PROFI-TOOLS ROBERT MIODUCHOWSKI
Ul.Makolągwy 20
02-811 Warszawa
4.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni. W tym czasie klient zostanie poinformowany o decyzji i dalszym postępowaniu.
5.    Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

6.    PROFI-TOOLS nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1.    Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby PROFI-TOOLS. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PROFI-TOOLS.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.    PROFI-TOOLS zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego i usuwania z ofert dowolnych towarów, przeprowadzania  zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego oraz dokonywania zmian w treści Regulaminu Sklepu Internetowego www.frezy.net w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowywania go do obowiązujących przepisów prawnych.

4.    Serwis www.frezy.net korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Profitools © 2011